Tự trồng rau sạch

Chậu trồng cây và bể cá là 2 phần quan trọng nhất của mô hình Aquaponics. Tuy nhiên để cây và cá phát triển tốt thì chậu cây và bể cá phải theo một tỷ lệ phù hợp.

Chậu cây cần phải đúng kích cỡ để phù hợp với khối lượng bể cá để có thể cung cấp đầy đủ các chức năng lọc cơ học và lọc sinh học cho nước giàu dinh dưỡng, và vì vậy bạn nên luôn luôn xem xét growbed và bể cá với nhau và sử dụng kích cỡ tương ứng một cách thích hợp.

Chính những vi sinh vật trong chậu cây sẽ giúp giải phóng chất thải từ cá và amoniac để cây hấp thụ và làm nước sạch giúp cá và cây cùng phát triển.

AquaFarm thiết kế châu cây và bể cá theo tỷ lệ 1:2. Đây là một tỷ lệ tối ưu cho sự phát triển chung của toàn bộ hệ thống

Cấu tạo của chậu cây trong hệ AquaFarm gồm 3 phần 

• Phần bề mặt - đây là phần trên cùng của chậu cây, phần này nên để khô thoáng để rể cây có thể thở cũng như làm hạn chế sự mất nước do bay hơi.

• Phần giữa - đây là nơi rễ cây được phát triển và cũng là nơi các vi sinh vật hoạt động lọc nước giúp cây hấp thụ các chất dinh dưỡng.

• Phần đáy - đây là nơi mà các chất thải rắn sẽ tích tụ trong hệ thống do đó phần đáy cần được liên tục bị ngập nước.