Tự nuôi cá sạch

Hệ Aquaponics là một sự cộng sinh tổng hợp của cá, vi khuẩn và thực vật. Chất thải của cá sẽ là phân bón cho cây nên kích thước bể cá và số lượng cá rất quan trọng. 

Cá sản sinh chất thải và amoniac - đây là những rất tốt cho cây trồng nhưng cũng lại là những chất rất nguy hại cho sự phát triển của cá. Nếu quá nhiều cá, cây không hấp thụ hết chất dinh dưỡng sẽ tác động lên sự phát triển của cá. 

Có hai loại vi khuẩn khác nhau tham gia vào quá trình chuyển hóa chất thải từ cá thành chất dinh dưỡng cho cây trồng là Nitrosomonas sẽ chuyển hóa amoniac thành nitrit. Nitrit sau đó sẽ được chuyển hóa thành nitrate nhờ vi khuẩn Nitrobacter, các loài thực vật sau đó có thể tiêu thụ nitrate để phát triển.

Nitrate là chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của cây và cũng chính môi trường thủy canh Cây hấp thụ các chất thải của cá và làm sạch nước cung cấp oxy lại cho cá. Đây là một quá trình tự nhiên và bền vững nhờ vào hệ sinh thái khép kín. 

Chính nhờ những ưu điểm đó Hệ thống Aquaponics còn dùng để sản xuất thực phẩm sạch chất lượng cao theo quy trình khép kín mà không cần bất kỳ đầu vào hóa chất nào, vậy cũng là ưu điểm lớn nhất so với phương pháp trong cây thủy canh bằng hóa chất. 

Hệ AquaFarm được áp dụng theo các tỷ lệ hợp lý nhất để hướng đến sự cân bằng giữa cây và cá trong mô hình Aquaponics.