Tự lắp ráp mô hình AquaFarm để trồng cây nuôi cá tại nhà?

Tự lắp ráp mô hình AquaFarm để trồng cây nuôi cá tại nhà?

Cây nuôi cá – Cá nuôi cây? 

Nghe qua có vẻ vui tai nhưng thật sự đây là một hệ cộng sinh giữa cây và cá cùng nhau phát triển rất đặc biệt. Tuy không phải là khái niệm mới trên thế giới nhưng trong những năm gần đây, đứng trước nhu cầu rất lớn về nguồn thực phẩm sạch, thì mô hình “cá nuôi cây – cây nuôi cá” mới được áp dụng phổ biến.

Xem thêm...