AquaFarm Home

Sản phẩm AquaFarm nhỏ dùng cho gia đình. Chỉ cần diện tích khoảng 2,2 m2 là các gia đình có thể tự trồng rau nuôi cá theo hệ Aquaponics. Thiết kế hiện đại, tự lắp ghép trong 15 phút.

AquaFarm-Home

Giá : 2.950.000 VNĐ

Bộ sản phẩm gồm:

  • Giàn khung IKEA – nhập khẩu trực tiếp từ IKEA Thái lan
  • Kích thước: 54cm x 44cm x 70cm
  • 1 Chậu trồng cây 25L
  • 1 Chậu nuôi cá 50L
  • Hệ thống ống nước để bơm nước từ hồ cá lên chậu cây và hệ thống thoát nước từ chậu cây xuống bể cá
Mua ngay

Sản phẩm được thế kế khoa học theo tỷ lệ yêu cầu của Hệ Aquaponics, rất đơn giản để lắp ghép.