AquaFarm Home

Sản phẩm AquaFarm nhỏ dùng cho gia đình. Chỉ cần diện tích khoảng 2,2 m2 là các gia đình có thể tự trồng rau nuôi cá theo hệ Aquaponics. Thiết kế hiện đại, tự lắp ghép trong 15 phút.

Xem thêm...

AquaFarm Commercial

Mô hình Aquaponics đã có ứng dụng thương mại tuyệt vời trên thế giới. Tại Mỹ, tại Úc đã có những Trang trại theo mô hình Aquaponics rất lớn và rất thành công. 

Xem thêm...

AquaFarm - Pro

AquaFarm - Pro dành cho những gia đình muốn tự sản xuất rau sạch - cá sạch phục vụ nhu cầu hàng ngày. Chỉ với 25m2 vườn rau và bể cá, bạn có thể thu hoạch rau và cá cho cả nhà.

Xem thêm...