Công nghệ nuôi cá trên sa mạc đạt năng suất cao của Israel

Công nghệ nuôi cá trên sa mạc đạt năng suất cao của Israel

Hơn một nửa diện tích Israel là sa mạc, khí hậu không thuận lợi, thiếu nguồn nước nhưng những người do thái đã khiến cả thế giới khâm phục với công nghệ nuôi cá trên sa mạc. Không những họ có thể cung cấp đủ cá cho nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu các đi các nước khác trên thế giới.

Xem chi tiết

  • 1
  • 2